Nhảy đến nội dung

GEL là gì?

GEL (SISSS00113- Hướng dẫn viên tập luyện cho nhóm) là một trong những cách đỡ tốn thời gian và chi phí nhất để đảm bảo bạn sẽ trở thành một Hướng dẫn viên tập luyện cho nhóm, đăng ký với cơ sở đăng ký của bạn và tiến hành giảng dạy chương trình Les Mills mà bạn yêu thích..

Tôi sẽ nhận được gì từ GEL?

 

GEL (SISSS00113 - Hướng dẫn viên tập luyện cho nhóm) gồm các bài học năng lực sau từ SIS30315- Chứng chỉ III trong Huấn luyện thể hình:

  • HLTWHS001 Tham gia học An toàn và sức khỏe lao động *
  • SISFFIT009 Tổ chức huấn luyện thể hình tiền vũ đạo hoặc cho cộng đồng được chỉ định*
  • SISFFIT010 Tổ chức huấn luyện thể hình tiền vũ đạo hoặc cho nhóm được chỉ định theo nhạc*
  • SISXCC001 Cung cấp dịch vụ chất lượng

GEL (SISSS00113 - Hướng dẫn viên tập luyện cho nhóm) đa phần được tổ chức trực tuyến, trong đó các bài học sẽ được kiểm tra dưới dạng bài thi mở gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm với một số nhiệm vụ cần hoàn thành trong câu lạc bộ (*Các bài học có đánh dấu sao bên trên yêu cầu hoàn thành một số nhiệm vụ trong câu lạc bộ và có Giấy chứng nhận của giám sát viên).

Lưu ý: GEL (SISSS00113 - Hướng dẫn viên tập luyện cho nhóm) không phải là SIS30315- Chứng chỉ III trong Huấn luyện thể hình. Khi đã hoàn thành thành công khóa học, nếu bạn quyết định rằng bạn muốn mở rộng lựa chọn trong ngành huấn luyện thể hình, GEL (SISSS00113 - Hướng dẫn viên tập luyện cho nhóm) sẽ chứng nhận quãng thời gian tham gia của bạn để bạn đạt SIS30315- Chứng chỉ III trong Huấn luyện thể hình toàn diện.

 

Phạm vi thực hành của Fitness Australia dành cho Huấn luyện viên chuyên nghiệp đã đăng ký với danh mục SISSS00113 - Hướng dẫn viên tập luyện cho nhóm (GEL) được giới hạn như sau:

A. Sát hạch trước khi tập luyện
B. Quản lý và đánh giá an toàn và rủi ro
C. Tiến hành sơ cứu cho khách hàng khi được yêu cầu
D. Dẫn dắt các buổi tập luyện nhóm được thiết kế trước bao gồm làm mẫu, hướng dẫn, giám sát sự tham gia của khách hàng trong phạm vi nội dung chương trình được thiết kế trước