Nhảy đến nội dung

AIM 2 là gì?

Khóa học huấn luyện viên cao cấp 2 (AIM 2) là khóa học tiếp nối khi bạn hoàn thành thành công AIM1.

Khi trở thành huấn luyện viên đạt AIM 1, bạn đã nắm được những yếu tố hữu hình trong giảng dạy: kỹ thuật chuẩn mực và kỹ năng huấn luyện cao cấp. Mục đích của AIM 2 là hoàn thiện quy trình bằng cách giới thiệu các yếu tố vô hình, các kỹ năng có thể lôi kéo người tập đến với lớp của bạn, đồng thời khiến họ tham gia lâu dài.  Mẫu chủ đề trong chương trình bao gồm:

 1. Giảng dạy có mục đích

  Cải thiện mức độ kết nối với người tham gia bằng cách hiểu làm thế nào để tạo ra mục tiêu trong và ngoài lớp. 
 2. Tạo thay đổi nhanh hơn

  Phát triển khả năng của bạn để giảng dạy theo phương pháp nâng cao, công tác huấn luyện đạt kết quả và đảm bảo các thay đổi cần thiết được hiện thực hóa. 
 3. Duy trì giá trị

  Tìm hiểu về giá trị của Les Mills - các giá trị này rộng lớn hơn chúng ta rất nhiều: Les Mills là một phong trào tạo ra hành tinh khỏe mạnh hơn bằng cách liên kết với nhau (Một cộng đồng), cùng chung tay để thay đổi (Hãy can đảm) và thay đổi thế giới qua từng lớp thể hình (lớp của bạn). 
 4. Giảng dạy chuẩn xác và luôn đối chiếu
  Bạn là ai? Và bạn là ai khi bạn giảng dạy? AIM 2 nghiên cứu sâu để hiểu cá tính của bạn với cá tính giảng dạy của bạn, đồng thời sử dụng những chiến lược đơn giản để mở rộng vốn kỹ năng của bạn nhằm lôi cuốn nhiều người tham gia. 

Chương trình gồm những gì?

Sau 2 ngày đào tạo, bạn sẽ khám phá ra các chiến lược để kết nối với lớp của mình và đặc biệt quan tâm đến từng cá nhân cũng như khả năng của họ. Bạn cũng sẽ hiểu cách sử dụng âm nhạc để khơi dậy cảm xúc, học cách vừa giảng dạy hết mình vừa để phẩm chất cá nhân tỏa sáng.

Bạn sẽ trình bày bản nhạc được chỉ định bốn lần và nếu đáp ứng tiêu chí, bạn sẽ nhận được kết quả Cao cấp hoặc Ưu tú.

 

 Các huấn luyện viên nổi tiếng quan sát chứ không nhìn. Họ xử lý sự việc diễn ra trong phòng. Họ huấn luyện chứ không gợi ý. Họ kết nối để làm cho kỹ năng huấn luyện của họ tạo ra sự thay đổi nhanh hơn cho những người tham gia.

Những điều bạn cần biết

 • Để đạt kết quả từ AIM 2, bạn phải mua bản phát hành mới nhất từ Les Mills châu Á - Thái Bình Dương

 • Hãy chuẩn bị trình bày bất kỳ bản nhạc nào của bản phát hành mới nhất (lưu ý: khi đăng ký, bạn sẽ được xác nhận bản phát hành cần trình bày)

 • Hạn cuối đăng ký là 1 tuần trước khi bắt đầu khóa học

 • Giới hạn số người tham gia

 • AIM 2 là khóa học kéo dài 2 ngày

 • QUAN TRỌNG: AIM 2 đôi khi kết hợp hai chương trình trong cùng một khóa đào tạo - trong phần đánh giá, bạn chỉ trình bày chương trình bạn đã đăng ký